RPsport Kadaň     

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

MAJITEL A PROVOZOVATEL www.rpsport.cz

Richard Pleticha

Budovatelů 1141

43201 Kadaň

IČ:88351084

DIČ:CZ75057262457

 

zapsáno u živnostenského úřadu v Kadani.

e-mail: info@rpsport.cz


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztah neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Prodávající: viz Provozovatel

Kupující:
Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Záruční list, daňový doklad:
Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

Objednávka, kupní smlouva:
Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo  písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky.

Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po odeslání objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem (info@rpsport.cz ) potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@rpsport.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 474 342 167. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

3. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 2 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 4dnů do 3 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 4 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.rpsport.cz/ jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


Kupní cenu lze uhradit při převzetí zásilky u zvoleného typu dodání nebo předem na účet prodávajícího.

5. CENA DOPRAVNÉHO

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného typu platby následovně.

V rámci ČR:


Při platbě předem na účet:

 • Česká pošta:
  • Balík do ruky                                                            130,-
  • Balík na poštu                                                          105,-
 • Přepravní společnost DPD:
  • zboží do 4 kg                                                            111,-
  • zboží 4 kg – 10 kg                                                    235,-

Nákup zboží nad 4000,-                                                 ZDARMA

 

Při platbě na dobírku:

 • + 45,-

Nákup zboží nad 6000,-                                                 ZDARMA

Příplatky:

 • příplatek za nadměrné zboží (např. lyže, běžky...)    +120,- (na tento příplatek se nevztahuje doprava zdarma, tzn. že příplatek bude účtován i při přepravě zdarma)

 

Osobní odběr – kamenná prodejna Kadaň:         zdarma

Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

Po odeslání zboží Vám zašleme mailem zprávu o této skutečnosti a po přihlášení do Vašeho zákaznického účtu (“ZOBRAZIT PŘEHLED OBJEDNÁVEK“) můžete získat podací číslo zásilky, podle kterého ji můžete sledovat na internetových stránkách www.cpost.cz nebo na telefonním čísle 800104410 a na internetových stránkách www.dpd.cz nebo 841700700.

V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Česká pošta Vás bude informovat sms zprávou či emailem o doručování zásilky. Zásilka je předávána druhý den od odeslání.

DPD vás vyrozumí sms zprávou nebo telefonicky. Pomocí sms zprávy můžete změnit datum doručení.


6. REKLAMACE

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.


Podmínky pro uznání reklamace:
- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
- byl předložen doklad o zakoupení
- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé


Reklamaci nelze uplatnit
- při běžném opotřebení výrobku
- při nesprávném použití výrobku
- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši bez přepravních nákladů, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • zboží zašlete na adresu kamenného obchodu, uvedenou na stránce „kontakt“
 • Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
 • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originálu prodejního dokladu (faktury)
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky, spotřebitel hradí dopravu zpět na své vlastní náklady. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

V případě, že peníze budete chtít vrátit složenkou České pošty, bude Vám automaticky odečten poplatek za tuto službu obvykle 35 Kč (Dle platného ceníku české pošty)

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu www.rpsport.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněz převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.


8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.
Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.


9. OSOBNÍ KONZULTACE

Pokud si nejste svým výběrem jisti, rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném e-mailu či na chatu e-shopu.