RPsport Kadaň     

BĚH A VŠE KOLEM

P     R     O     P     O     Z     I     C     E

Z  I M N Í    B Ě Ž E C K Ý   P O H Á R – 1 4. R O Č N Í K

2   0   1   5    -    2   0   1   6

 

Seriál obsahuje následujících 18 běžeckých závodů pořádaných Běžeckým klubem F-C Kadaň :

01.11. neděle  ČENDŮV LOMCOVÁK NA SVAŤÁKU    5.250m 10,30 2.ZŠ

08.11. neděle  BĚH KOLEM BOBŘÁKU                           8.540m 10,30 Loděnice

15.11. neděle  CYKLOSTEZKOU PODÉL OHŘE                        6.590m 10,30 Kadaňský stupeň

22.11. neděle  RAŠOVICKÁ LÁVKA                                13.340m 10,30 Restaurace SPLIT

29.11. neděle  HORSKÝ KROS NA STŘEDNÍM VRCHU           5.300m 10,30 ČS SHELL

06.12. neděle  ČERTOVSKÝ BĚH NA ÚHOŠŤ                 5.600m 10,30 Kadaňský stupeň

13.12. neděle  BĚH KOLEM KLÁŠTERA                         5.120m 10,30 Restaurace Split

20.12. neděle  VÁNOČNÍ BĚH BRODCEMI                     11.300m 10,30     Kadaňský stupeň

26.12. sobota  ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V MĚSTSKÉM PARKU          7.800m 10,30 KZ Orfeum

01.01. pátek   NOVOROČNÍ KONDIČNÍ BĚH                7.510m 15,30 Autoservis Rokelská

03.01. neděle  BĚH KOLEM ŠPIČÁKU                             8.080m 10,30 2.ZŠ

17.01. neděle  37.TŘÍKRÁLOVÝ BĚH                              8.000m 10,30 Kadaňský stupeň

24.01. neděle  LESTKOVSKÝ PŮLMARATON                 21.098m 10,30 Kadaňský stupeň

31.01. neděle LOMAZICKÁ STEZKA                                8.300m 10,30 Restaurace SPLIT

07.02. neděle  BĚH PŘES STRÁŽIŠTĚ                              5.200m 10,30 2.ZŠ

14.02. neděle  BĚH LESOPARKEM                                               5.000m 10,30       Lesopark

21.02. neděle  BĚH KOLEM ÚHOŠTĚ                              11.100m 10,30 Autoservis Rokelská

28.02. neděle  BĚŽECKÝ DVOJBOJ                      3.000m + 800m 10,30 Stadion

Bodování : závody jsou rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti.

Do kategorie „A“ je zařazeno 6 závodů s trojnásobným bodováním, a to:

-          Rašovická lávka

-          Vánoční běh Brodcemi

-          Štěpánský běh v městském parku

-          Lestkovský půlmaraton

-          Běh kolem Úhoště

-          Běžecký dvojboj

 

 

Do kategorie „B“ je zařazeno 6 závodů s dvojnásobným bodováním, a to :

-     Čendův lomcovák na Svaťáku

-     Běh kolem Bobřáku

-          Horský kros na Středním vrchu

-          Čertovský běh na Úhošť

-          Tříkrálový běh

-          Běh kolem kláštera

 

 

Do kategorie „C“ je zařazeno 6 závodů se základním bodováním, a to :

-          Cyklostezkou podél Ohře

-          Běh kolem Špičáku

-          Novoroční kondiční běh

-          Lomazická stezka

-          Běh přes Strážiště

-          Běh lesoparkem

 

 

 

Ve všech závodech boduje prvních 150 závodníků v absolutním pořadí systémem :

300 – 294 – 288 – 282 – 276 – 270 – 265 – 260 – 255 – 250 – 245 – 240 – 236 – 232 – 228 – 224 – 220 – 216 – 212 – 208 – 204 – 200 – 197 – 194 – 191 – 188 – 185 – 182 – 179 – 176 – 173 – 170 – 167 – 164 – 161 – 158 – 155 – 152 – 149 – 146 – 143 – 140 – 138 – 136 – 134 – 132 – 130 – 128 – 126 – 124 – 122 – 120 – 118 – 116 – 114 – 112 – 110 – 108 – 106 – 104 – 102 – 100 – 98 – 96 – 94 – 92 – 90 – 88 – 86 – 84 – 82 – 80 – 78 – 77 – 76 – 75 – 74 a dále sestupně po jednom bodu.

Závodníci si body přenášejí do svých kategorií a do celkového pořadí se budou započítávat výsledky všech osmnácti závodů.

Za překonání traťového rekordu se připočítá 50 bodů.

Mladší žactvo ( od ročníku narození 2003 ) bude závodit na zkrácených tratích.

Obodováno bude prvních 20 míst systémem :

40 – 36 – 32 – 29 – 26 – 23 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 a dále sestupně po jednom bodu.

Do kategorie „A“ s trojnásobným bodováním jsou pro mladší žactvo zařazeny tyto závody :

Čertovský běh na Úhošť – 5.600m , Vánoční běh Brodcemi – 5.400m, Běh kolem Špičáku – 5.330m,

Novoroční kondiční běh – 4.300m , Tříkrálový běh – 4.000m , Běžecký dvojboj – 3.000m + 800m

 

Do kategorie „B“ s dvojnásobným bodováním jsou pro mladší žactvo zařazeny tyto závody :

Čendův lomcovák na Svaťáku – 2.100m , Běh kolem Bobřáku – 2.880m , Horský kros na Středním vrchu -2.120m , Běh kolem kláštera – 2.560m , Štěpánský běh v městském parku – 2.600m , Lomazická stezka – 4.080m

 

Do kategorie „C“ se základním bodováním jsou pro mladší žactvo zařazeny tyto závody  :

Cyklostezkou podél Ohře – 1.400m , Rašovická lávka – 1.850m , Lestkovský okruh – 2.050m , Běh přes Strážiště – 2.600m , Běh lesoparkem -2.500m , Běh kolem Úhoště – 1.800m

Systém hodnocení celkového pořadí je shodný s dospělými s tím rozdílem, že za překonání traťového rekordu se připočítá 20 bodů.

Kromě kategorií jednotlivců pořadatel vypisuje také následující kategorie :

Rodiny – tvoří je buď oba rodiče + 1 dítě nebo jeden z rodičů + 2 děti.

Sourozenci – tvoří je sourozenecké dvojice.

Partneři – tvoří je manželské nebo partnerské dvojice.

 

Do pořadí těchto týmových kategorií se započítávají body ze soutěže jednotlivců.

 

Výsledky jednotlivých závodů včetně průběžného pořadí budou zveřejňovány

na internetové adrese www.bezvabeh.cz

 

Startovné 10,- Kč v každém závodě.

Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné drobné změny v zájmu zkvalitnění soutěže.

 

Za Běžecký klub F-C Kadaň : Čeněk Filingr,předseda oddílu

 

Případné dotazy na tel.: 777 040284 nebo mail : bezec.cf@centrum.cz